Regnskap og rådgivning

Med oss på laget får du en dedikert regnskapsfører som jobber tett opp mot deg og lar deg være så mye eller lite involvert som du selv ønsker.

Kontakt oss

Med oss på laget får du en dedikert regnskapsfører som jobber tett opp mot deg og lar deg være så mye eller lite involvert som du selv ønsker. Sammen setter vi opp en løsning som passer for deg og din bedrift, og vi kan bistå med alt innenfor:

 • Regnskap
 • Fakturering
 • Lønn
 • Håndtering av inngående fakturaer og oppsett/integrasjon med bank
 • Årsoppgjør med oppsett av årsregnskap med noter, skattemelding, innsendelse og oppfølging 

Vi tilbyr også en rekke andre tjenester som kan kombineres med regnskapet som eksempelvis bistand til aksjonærregisteroppgaven, emisjoner, selskapsendringer mv.

Ønsker du å iverksette planene dine i dag uten å inngå et samarbeid om regnskapstjenester? Besøk Iverkett! Her kan du blant annet få hjelp med følgende: 

 • Kjøp av et ferdig registrert aksjeselskap – du får et org.nummer på dagen!
 • Stiftelse av selskaper og råd i forbindelse med valg av organisasjonsform
 • Leie av enkeltstående kontordager med regnskapshjelp
 • Bistand med årsoppgjør for AS og ENK; inkludert gjennomgang av bokføringen du har gjort, avstemming av balanseposter og utarbeidelse av regnskap, skattemelding og alle pliktige skjemaer med innsendelse fra system (lovpålagt fra 2023)
 • Bistand knyttet til endring i eierskap og/eller øvrige selskapsendringer som emisjoner, vedtektsendringer mv. 
 • Maler på diverse avtaler (aksjonæravtaler, aksjekjøpsavtale, låneavtaler mv)

Vi har også et godt samarbeid med revisor som bistår når det er nødvendig med slike bekreftelser.

Effektivisering av arbeidsrutinene

Med oss på laget får du en dedikert regnskapsfører som jobber tett opp mot deg og lar deg være så mye eller lite involvert som du selv ønsker. Ta kontakt for å se dine muligheter.